Home

De flex-controller verzorgt op een flexibele wijze controllerswerkzaamheden voor MKB-ondernemingen. Een parttime-controller dus, of zo u wilt, een controller op afroep!

In grote bedrijven laat de directie zich vaak bijstaan door een controller. Maar ook MKB-ondernemingen hebben baat bij de dienstverlening van een controller. Bijvoorbeeld omdat er behoefte is aan bruikbare managementinformatie, aan een klankbord voor het management, of aan supervisie over de administratie.

Bij deze ondernemingen is echter geen sprake van een fulltime controllersfunctie. Dan is het concept "flex-controlling" aantrekkelijk. U heeft de beschikking over een ervaren controller op die momenten dat u dat nodig acht. Deze flex-controller komt enkele dagen per maand of per kwartaal langs om u bij te staan.

Kort gezegd is de flex-controller hét verlengstuk voor uw administraties.